• Οι τιμές εξαρτώνται από το όχημα και η διάρκεια της μίσθωσης.
  • Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail για τυχόν απορίες ή για τις προτάσεις μας στις τιμές.
  • Ομάδα έκπτωση.
  • Δωρεάν παράδοση στο αεροδρόμιο και. (μόνο τα αυτοκίνητα)